V Društvu Taka Tuka vodimo mednarodni projekt »JOIN IN & make a change«, katerega namen je izboljšanje kvalitete inkluzivnega izobraževanja, promoviranje vključujočega učenja ter oblikovanje varnega šolskega prostora za vse učence. V njem naj se vsi učenci, ne glede na njihove raznolikosti dobro počutijo, uspešno učijo in razvijajo vse svoje potenciale. To nameravamo doseči predvsem z izobraževanjem učiteljev ter povezovanjem vseh deležnikov na področju izobraževanja.

 

V okviru projekta bomo raziskovali, razvijali, implementirali in širili uporabo kreativnih pristopov, metode Drame v izobraževanju in tehnik gledališke pedagogike kot učinkovitega učnega orodja za spodbujanje vključujočega in sodelovalnega učenja vseh učencev, spoštovanje raznolikosti, spodbujanje aktivne vključenosti v skupinsko delo in vzpostavljanje pozitivne klime v razredu.

 

V času izvajanja triletnega projekta bomo organizirali več mednarodnih in nacionalnih dogodkov: simpozij, festival drame v izobraževanju, konference ter aktivnosti: srečanja fokusnih skupin, delovne skupine učiteljev rednih šol, delovni tim za pripravo učnih materialov, mednarodno raziskavo o učinkovitosti drame v izobraževanju za podporo inkluziji. Produkti  projekta bodo: zborniki konferenc, priročnik za učitelje in kompedij.

 

Zagotavljanje kvalitetnega inkluzivnega izobraževanja je zahteven in obsežen proces, ki mora vključevati različne strokovnjake, ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem, zato vabimo k sodelovanju strokovnjake iz področja gledališke pedagogike in inkluzivnega izobraževanja ter vse deležnike iz tujine in Slovenije.

 

*Projekt »JOIN IN & make a change« sofinancira program Evropske unije – Erasmus+ v okviru razpisa Ključnega ukrepa 3 – podpora za reformo politik, Socialno vključevanje in skupne vrednote: prispevek na področju izobraževanja in usposabljanja.

takatuka-01.png

Častni pokrovitelj simpozija "Ali je inkluzija iluzija?" je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.