presenters.jpg
Radka Svobodova učiteljica drame, profesorica, predavateljica, pri svojem delu se osredotoča predvsem na veščine dramske igre, glasovno izobraževanje, strukturirano dramo in gledališko pedagogiko za začetnike.
 
Radka Svobodova je študirala pedagogiko in dramo na Karlovi univerzi v Pragi, kjer danes tudi predava in poučuje. V popoldanskem času poučuje otroke in mlade veščin gledališča na umetniški šoli The Basic School of Arts. Pri svojem delu se osredotoča predvsem na veščine dramske igre, glasovno izobraževanje, strukturirano dramo in gledališko pedagogiko za začetnike. Poleg delavnic s področja gledališke pedagogike je kar nekaj avtorskih delavnic posvetila tudi ozaveščanju glasu in telesa, igralskim tehnikam, gradnji predstave in lutkarstvu. Sodeluje z Univerzo Aveiro na Portugalskem, švedsko univerzo Umea in univerzo na Dunaju.
 
Argyri Skitsa vodi mrežo prostovoljskih organizacij v Tessalonikih, je coach in trener za mlade, deluje na področju kreativnega učenja, organizira številne festivale, vodi delavnice za učence in učitelje na področju socialne interakcije in čustvenega opismenjevanja.
 
Argyri Skitsa je študirala pedagogiko in psihologijo na Fakulteti v Tessalonikih ter klasično glasbo na Akademiji za glasbo. Dodatno se je izobraževala na številnih seminarjih in treningih usposabljanja doma in po svetu; največ na področju menedžmenta in tim buildinga, inkluzivnega izobraževanja, pripovedovanja zgodb, lutkarstva, kreativne drame. Od leta 1991 koordinira in deluje, kot vodja projektov številnih kulturnih dogodkov in festivalov za otroke in mlade. Je ustanoviteljica NVO organizacije Sxedia stin poli, kjer vodi projekte prostovoljnega dela za mlade pedagoge in številne projekte za depriviligirane otroke (Romi, migranti, begunci).
Je predsednica mreže prostovoljskih organizacij v Tessalonikih in dela na mestnem uradu na oddelku za mlade kot coach, trener in projektni menedžer.

 
Adam Jagiello Rusilowski raziskovalec, avtor, inovator, deluje na področju socialnega dela, inkluzije in inovativne pedagogike na univerzi, profesor, predavatelj, dekan na mednarodnem oddelku Fakultete za družbene vede Gdansk.
 
Adam Jagiello Rusilowski je študiral angleški jezik na Fakulteti na Gdanskem, socialno delo in vodenje na Univerzi Colombia v Združenih državah Amerike, socialno podjetništvo v INSEAD v Franciji in inovacijsko pedagogiko v TUAS na Finskem. Vodil je treninge usposabljanja z uporabo kreativnih tehnik drame za mladinske voditelje izločenih skupin v Gazi in v romskih getih na področju Balkana. Vodil je dva EU projekta na področju drame in inkluzivnega izobraževanja na Poljskem: DICE-Drama Improves Lisbon Competences in Education in ARTPAD. Je dekan mednarodnega oddelka na Fakulteti za družbene vede in vodja oddelka za dramo v izobraževanju. Deluje kot predavatelj, raziskovalec, avtor knjig, strokovnih člankov in javni višji svetovalec Ashoca inovatorjev.
 
 
Iwona Stankiewicz učiteljica razrednega pouka v osnovni šoli, pri svojem delu intenzivno uporablja dodatna znanja, ki jih je pridobila na študiju Drame v izobraževanju na Fakulteti za družbene vede Gdansk.